പ്രണയം [Adarsh] 32

ഇവയെല്ലാം നിന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിന്നിൽ തന്നെ അന്തിമമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വെറുമൊരു മോഹം പോലെ എൻ്റെ എഴുത്തും നിന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിന്നിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചില്ലാതാകട്ടെ. ഒന്നൊന്നായി ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ അതി തീവ്രമായ ഓർമ്മ ചഷകം.

2 Comments

Add a Comment
  1. നിധീഷ്

    ♥️♥️♥️♥️

  2. Pls continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *