പതിനെട്ടാം 👹 തീയാട്ട് {Sajith} 247

നീലിമ്പപുരം..

 

മംങ്കലത്ത്***

 

തലമുറകൾ കടന്നുവന്ന കുടിപ്പകയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. അടക്കിവച്ച പക തുറന്നുകാട്ടാൻ നേരം വന്നിരിക്കുന്നു. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശതവാഹകരെ ചിന്നി ചിതറിച്ച് കളഞ്ഞ പെരുമാളന്മാരുടെ ജന്മ ദേശം ചിന്നി ചിതറിപ്പിക്കാനും ഒഴിപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടെ ദേവനായ ആദിത്യൻ്റെ ക്ഷേത്രം പടുത്തുയർത്താനും ശതവാഹകർ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഹോസല വംശത്തിലെ ഇളമുറക്കാരൻ ശിശുമാരൻ തങ്ങളുടെ ഉപാസനാ മൂർത്തിയായ ചാമുണ്ഡിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പെരുമാൾ വംശത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനായ പ്രജാപതിക്ക് ബുദ്ധിപറഞ്ഞ് കൊടുത്ത നേരം ശതവാഹകരുടെ അന്ത്യം കുറിച്ച നേരം. അതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ സന്ദർഭം ഒത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 

 

പെരുമാളരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കെതിരായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന രണ്ട് ബലിയാടുകളെ ശതവാഹകർ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താക്കിയതോടെ വൈജയന്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയെന്നുള്ള കടമ്പ പൂർണ്ണമായും കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി വേണ്ടത് സംഘബലമാണ്. മംങ്കലത്ത് നിന്ന് കാർണ്ണവരായ ശേഖരനും അയാളുടെ മൂത്ത ആൺതരിയും തയ്യാറാണ്. ചെറിയവൻ്റെ തലക്ക് സാരമായ പരിക്കുള്ളതിനാൽ അവനെ തൽക്കാലം കൂടെ കൂട്ടിയില്ല. ശേഖരന് ശേഷം വരുന്നത് മൂന്നാമൻ ജയശങ്കറാണ്. ശതവാഹകരുടെ കളരിക്ക് ഉടയോൻ. ജയനും മൂന്ന് ആൺമക്കളും അണി നിരക്കുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ശതവാഹകരുടെ ചിതറി കിടക്കുന്ന ഉറ്റവരും സാമന്തരും അടങ്ങുന്ന പട. അതിൽ കാർണ്ണവർമാരും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളും പെടുന്നു. എല്ലാവരും മംങ്കലത്തെ കളരിയിൽ അടവുറച്ച മെയ്ക്കരുത്തും മനക്കരുത്തുമുള്ള ശങ്കരൻ്റെ ശിക്ഷ്യന്മാരാണ്. പിന്നെയുള്ളത് പുന്നയ്ക്കലെ രക്തം തന്നെ. കേശവനും നരേന്ദ്രനും. കേശവൻ്റെ മകൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ഇല്ലെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ ഇതിലൊന്നും പങ്ക് ചേർന്നില്ല. നരേന്ദ്രനും അയാളുടെ മൂന്ന് മക്കളും ശതവാഹകരോടൊപ്പം ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു പേർക്കും മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂത്തവനായ അരവിന്ദൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് വൈജയന്തിയിലെ പെരുമാളരുടെ അധികരം നശിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ഒരംശം ശേഖരിക്കുക അതിന് ശതവാഹകരുടെ സഹായം വേണ്ടിവരും അടുത്തത് മംങ്കലത്തെ മൂത്ത സന്തതി ശാന്തിയായിരുന്നു. പെരുമാളരെ തീർക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നാൽ മകളെ സംമ്പന്തം ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ശേഖരൻ കൊടുത്ത വാക്ക്. അതിൻ്റെ ബലത്തിലൂടെയാണ് അരവിന്ദൻ വന്നത്. രണ്ടാമൻ ആശിഷിനും രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ. വർഷങ്ങളായി അവൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന സ്വാതിയെ സ്വന്തമാക്കാം. അതിന് തടസമായി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞൂട്ടനെ തീർത്തുകളയുകയും ചെയ്യാം. മൂന്നാമൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിഖൂഢമായിരുന്നു. 

 

കേശവൻ്റെയും നരേന്ദ്രൻ്റെയും പക്കൽ നിന്നും അപ്പൊ അപ്പൊ വിവരങ്ങൾ ശേഖരനും ജയനും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പെരുമാളർക്ക് തങ്ങളെ തടയാനുള്ള കരുത്തൊന്നും ഇന്ന് ഇല്ല. പടയില്ല പടയാളികളില്ല. വീരന്മാരില്ല ചാവേറുകളുമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് തേനിയിലെ പത്ത് മല്ലന്മാരാണ്. അവരെ നിഷ്പ്രയാസം തറപറ്റിക്കാം. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുന്നയ്ക്കലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന മൃഗബലിയല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലും രക്ത ശുദ്ധി വരുത്താത്ത കൂട്ടരാണ് ഇന്ന് പെരുമാളർ. അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് അക്രമണം പോയിട്ട് പ്രതിരോധം പോലും ഉണ്ടാവുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. ആകെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എതിർപ്പ് വൈജയന്തിയിലെ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുകളായിരിക്കും. അതിന് ആദ്യം തടയിട്ടാൽ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. 

 

പെരുമാളരെ അല്ലാതെ ഭയക്കണ്ട ഒരാള് അജയനാണ്. അവനാണ് കുഞ്ഞൂട്ടനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത്. അത് കൊണ്ട് മംങ്കലത്ത് നിന്ന് വൈജയന്തിയിലേക്ക് തങ്ങള് പോവുകയാണെന്ന് അറിയുന്ന ഉടനേ അത് തടയാനായിട്ട് എന്തങ്കിലുമൊക്കെ അജയൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല. ജുഡീഷ്യൽ സെക്ഷൻ ഒന്നിൻ്റെയും കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നാടല്ല വൈജയന്തിയെന്ന് ശേഖരനുമറിയാം അജയനുമറിയാം. അവിടെ കാക്കി പട കടന്നാൽ തിരിച്ചിറങ്ങലുണ്ടാവില്ല. അത് കൊണ്ട് അജയൻ കാക്കിയുടെ സഹായം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഗോകുലിനെ തീർക്കുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തേ അവന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അജയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടൊരു നീക്കം പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. എന്നാൽ ഗോവിന്ദൻ കാക്കിപ്പടയേ സഹായത്തിന് വിളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് ശതവാഹകർക്കില്ല.

 

ഇനി ആകെ അവിടെ തങ്ങളെ തടയാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് അജയൻ വൈജയന്തിയിൽ നിന്ന് മംങ്കലത്ത് കൊണ്ടു വന്ന് തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്ത കുഞ്ഞൂട്ടനാണ്. അവൻ തന്നെ കാണുമ്പോഴേ തിരിഞ്ഞോടുമെന്ന് ശേഖരന് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പായിരുന്നു. നാളെയാണ് അഗ്നി ഹൂതി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി യുദ്ധത്തിന് മുൻപേ ശതവാഹകർ ചെയ്ത് പോന്നിരുന്ന ഉപദേവതാ അർപ്പണ ചടങ്ങ്. അഗ്നിക്ക് മുൻപിൽ ആയുധങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ഇരുണ്ട സൂര്യ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പടകൂടുന്ന യോദ്ധാക്കളെ അഗ്നിക്ക് വലം വെച്ച് ദേഹശുദ്ധിവരുത്തി. സൂര്യ ദിശ നോക്കി നേരം കണക്കാക്കി വൈജയന്തിയിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി നാളെ കാലത്തേ മംങ്കലത്തെ ഉപാസനാ മൂർത്തിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായുള്ള ചർച്ച കളിലും ഒരുക്കങ്ങളിലുമായിരുന്നു മംങ്കലത്ത് തറവാട്ടിലെ പുരുഷ ജനങ്ങൾ.

പത്തൊൻപതാം തീയാട്ടിലൂടെ തുടരും….

25 Comments

Add a Comment
  1. കുറച്ചൂടെ സമയം എടുക്കും ബ്രോ.

 1. Bro balance story upload cheyyu pleace

  1. ചെയ്യാം ബ്രോ… 🤝

 2. Waiting next part for long time

 3. Next part share cheyyu bro! Arokke poyalum thante ezhuthine isttapedunna kurachu alukalkku vendiyengilum

  1. ❤️❤️❤️
   സത്യം പറയാലോ ബ്രോ… ഞാനൊരു പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുക്കൊണ്ട്രിക്കുകയാണ്. ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലങ്കിൽ ഞാൻ എന്നന്നേക്കുമായി എഴുത്ത് നിർത്തണ്ടി വരും…😫 ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഥയിൽ ഇനിവരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് വലിയ ഏരിയ കവറ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധതിരിച്ചാൽ പിന്നെ എഴുത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ.പഠിത്തം നടക്കില്ല… ഇനി പഠിത്തത്തിനിടയിൽ എഴുതാമെന്നുവച്ചാൽ ഒരുപാട് ലാഗ് വരുന്ന എത്ര എഴുതിയാലും വരികളിൽ സംതൃപ്തി വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ആയിപോവും. അതോണ്ട് ജസ്റ്റൊന്ന് നിർത്തിയതാണ്. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും നല്ല സമയമെടുത്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറ്. ആറുമാസം വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. കഥയുടെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സ് നോക്കി പോവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എന്തങ്കിലും എഴുതിയാൽ എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തം വായിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പായി തോന്നാറുണ്ട്. അതാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും റെഫറ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. അത് കൊണ്ട് സമയവും എടുക്കുന്നു. ഇതിൽ എൻ്റെ കഥവായിക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. അൽപ്പം വൈകിയാലും അവരെനിക്ക് വേണ്ടി കത്തിരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. തിരക്കുകളൊക്കെ തീർത്തും ഞാൻ വീണ്ടും സജ്ജീവമായി ഇതിലേക്ക് വരും. സൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥകണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കൊറോണ കാലത്ത് ഒരുപാട് നല്ല എഴുത്തുകൾ വന്നിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ തിരക്കുകളിലാണ്. വീണ്ടും ഇത് സജ്ജീവമാവും പഴയത് പോലെ നല്ല നല്ല എഴുത്തുകൾ വരും… ഇത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷവും എന്നെ അന്വേഷിച്ച ബ്രോ…❤️ Tnx

 4. അന്ദ്രു

  Nxt part???

 5. മണവാളൻ

  വണക്കം ???

 6. നിധീഷ്

  ♥️♥️♥️

 7. Superb,
  Waiting For next part.
  Please remember that much delay will cause the loosing of reading interest.

 8. Suuuper
  അടുത്ത പാർട്ട് അധികം താമസിപ്പിക്കരുത്

 9. Going Good to much delay. Waiting for next part…

 10. Good waiting

 11. Sajithettan vannu alle

 12. Eni enna next part posta

 13. എന്റെ ആശാനെ കുറെ നാളെയോണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വിത്യാസം മാത്രം കുറെ ഇങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ പഴയ കഥ ഒകെ തലച്ചോറ് പൊടി തട്ടി തന്നു. ബാക്കി എന്ന് ഇത് പോലെ വൈകുമോ

 14. super, katta waiting

 15. Enna njn second

 16. അറക്കളം പീലിച്ചായൻ

  പീലിച്ചായൻ 1st

  1. ത്രിലോക്

   തമാസ് തമാസ് ♥️♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *