യക്ഷയാമം (ഹൊറർ) – 19 7

Yakshayamam Part 19 by Vinu Vineesh

Previous Parts

പെട്ടന്ന് രാത്രിസഞ്ചാരിയായ വവ്വാൽ തിരുമേനിയുടെ മുൻപിലൂടെ പറന്നുപോയി.

“ആരാ പിന്നിൽ, ?”

തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻകഴിയാതെ തിരുമേനി നിന്നു.

“മുത്തശ്ശാ,…”

പിന്നിൽനിന്നും ഗൗരിയുടെ വിളി.

“ങേ, ഗൗരിമോള്,”
പെട്ടന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തിരുമേനിക്ക് അക്കാര്യം ഓർമ്മവന്നത്.

ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് ഏതുവിധേനയും ബന്ധനം വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും.
പക്ഷെ അതിൽ വീഴരുത്.
തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ ചെയ്തകർമ്മങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാതെയായിപ്പോകും.

പിന്നെ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല.

ഗൗരിയുടെ ശബ്ദം പിന്നിൽനിന്നുകേട്ടിട്ടും അതൊന്നും വകവക്കാതെ തിരുമേനി മുന്നോട്ടുനടന്നു.

മന്ത്രികപ്പുരയിൽ ചെന്നുകയറിയ തിരുമേനി ദുർഗ്ഗാദേവിയെ കൈകൾകൂപ്പി തൊഴുതു.

“അമ്മേ ദുർഗ്ഗേശ്വരി,..”

ചെത്തിവച്ച ഇളനീരെടുത്ത് വായയിലേക്കുകമഴ്ത്തികൊണ്ട് ദാഹം തീർത്തു.

ശേഷം സഹായികളെ മടക്കിയയച്ച തിരുമേനി മനയിലേക്ക് ചെന്നുകയറുമ്പോൾ ബ്രഹ്മയാമം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

അകത്തെക്കുചെന്നുകയറിയ തിരുമേനി നേരെ പൂജാമുറിയിലേക്കായിരുന്നു പോയത്.

പൂജാമുറിയുടെ വാതിൽതുറന്ന അദ്ദേഹം
അവിടെ ഗൗരിയെകണ്ട് അമ്പരന്നുനിന്നു.

സച്ചിദാനന്ദനെ ചെമ്പകമരത്തിൽ ആണിയടിച്ചുബന്ധിച്ച് തിരിഞ്ഞുനടന്നപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നുംകേട്ട ഗൗരിയുടെ വിളി സത്യമായിരുന്നുയെന്ന് അപ്പോൾ തിരുമേനിക്കുതോന്നി.

1 Comment

Add a Comment
  1. Dear Bro,
    I have been waiting for the next parts and some times I thought you stopped writing..
    Interesting Story and waiting for next parts.. Don’t force us to wait for tooooo long…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Malayalam Stories Novels & copy; 2017-2018
%d bloggers like this: